Looking to invest?

Download Roots Prospectus 29 Sep. 2017 Download PDF

המוצר

קירור וחימום בית השורשים לצורך שיפור הרווחיות והיציבות של תפוקת הגידול

על החברה

רוטס טכנולוגיות חקלאיות בנות קיימא עוסקת בפיתוח ושימוש מסחרי של טכנולוגיות מתקדמות, מודולריות ומהפכניות, הנותנות מענה לבעיות קריטיות העומדות בפני החקלאות בימינו, לרבות התמודדות עם קשיי אקלים ומחסור במי השקיה. רוטס פיתחה שיטות מקצועיות קנייניות ופטנטים למיטוב ביצועים, הקטנת עלויות ההתקנה ומזעור צריכת האנרגיה – כל זאת במטרה להעניק למגדלים את מרב היתרונות.
שתי הטכנולוגיות המרכזיות של החברה הן:

  • Root Zone Temperature Optimization ‏(RZTO) – אופטימיזציית הטמפרטורה של בית השורשים – טכנולוגיה התורמת משמעותית להגדלת היבול, שיפור איכות היבול, חיסכון באנרגיה והפחתת עקות חום וקור קיצוניות.
  • Irrigation By Condensation ‏(IBC) – השקיה באמצעות התעבות – טכנולוגיה המשמשת לאספקת מי השקיה שמקורם בלחות שבאוויר ובקרקע

טכנולוגיה

1מערכת לאופטימיזציה של טמפרטורות בית השורשים

טמפרטורת השורשים משפיעה על כל המאפיינים הפיזיולוגיים של הצמח.
טמפרטורת בית שורשים (RZT) בטווח אופטימלי היא מרכיב חיוני בכל הנוגע לחסינות הצמח, פרודוקטיביות ואיכות היבול.

מערכת RZTO מבוססת על תופעה טבעית: בעומק של מספר מטרים שוררות טמפרטורות יציבות יחסית בטווח הקרוב לממוצע השנתי של טמפרטורת האוויר ואינן מושפעות מתנודות הטמפרטורה היומיות והעונתיות. הטמפרטורה שמתחת לקרקע תמיד קרירה יותר בקיץ וחמימה יותר בחורף מהטמפרטורה השוררת על פני הקרקע. חברת רוטס מסתמכת על עקרון ה-Ground Source Heat Exchange ‏(GSHE) ומתקינה מערכת צינורות סגורה שחלקה התחתון נמצא בעומק שבו שוררת טמפרטורה קבועה וחלקה העליון באזור בית השורשים. המים שזורמים בחלק התחתון נטענים בטמפרטורת הקרקע שבשכבה העמוקה יותר. המים המחוממים (או המקוררים) נשאבים דרך הצנרת שבאזור בית השורשים ושם פורקים את חומם (או קרירותם).

התוצאה: המערכת יכולה לחמם את בית השורשים בעונת החורף ולקרר אותו בימי הקיץ (בעד 10O צלזיוס). באופן זה, טמפרטורת בית השורשים נשמרת בטווח יציב ונוח יחסית לאורך כל השנה. צריכת האנרגיה של מערכת GSHE מתמקדת במשאבת סחרור המים בלבד.

במקרים שבהם אין אפשרות לחפור בקרקע כדי להתקין את המערכת, ניתן להשתמש במשאבת חום יעילה, פרי פיתוח בלעדי של החברה. צריכת האנרגיה של משאבות החום עולה על זו של מערכת ה-GSHE, אך ניתן לתכנת אותן כך שישמרו על טווח טמפרטורה מדויק ביותר בבית השורשים, לפי הנדרש.

ניתן גם להתקין מערכת היברידית המשלבת את GSHE יחד עם משאבת חום. סידור זה מאפשר להפעיל את משאבת החום רק בתקופות של חום או קור קיצוני, ולכן צריכת האנרגיה הכוללת של מערכת היברידית נמוכה יחסית.

חקר מקרה

קרא עוד >

2מערכת השקייה בעיבוי (טכנולוגיה בפיתוח)

IBC מבית רוטס היא מערכת עצמאית, במעגל סגור ומופעלת באנרגיה סולרית, המשמשת להשקיית גידולים באמצעות עיבוי מים שמקורם ברטיבות הקרקע ולחות האוויר על גבי המשטחים החיצוניים של צינורות. ממלאים את מכל המים של המערכת פעם אחת בלבד. לאחר מכן, המים מקוררים בהתמדה לטמפרטורה נמוכה מנקודת העיבוי וזורמים באופן מעגלי בצינורות המונחים על פני הקרקע ו/או מוטמנים בקרקע בעומק ממוצע של שורשי הצמח. הלחות שמתעבה על פני הצינורות מנוצלת להשקיית הגידולים במים נקיים ומצוננים.

הצוות

בראש רוטס עומד צוות בין-תחומי מנוסה:

יו"ר ומייסד

ד"ר שרון דביר

(PhD בהנדסה חקלאית)

מייסד שותף, מו"פ ופיתוח עסקי

בועז וכטל

(ממציא, בעל תואר שני ומומחה למים)

אגרונום

אלי ורד

(אגרונום בחברת נטפים)

מנהל התקנות שדה ומכירות ישראל

גילי עטיה

סמנכ"ל

אביב חנין