תוצאות מוכחות

Heating roots summary

הגידול מיקום אמצעי הגידול תוספת היבול הערה
ריחן עמק הירדן מנהרות פלסטיק, ערוגות עם מצע וולקני 30% מערכת תת קרקעית בחוג סגור בלבד
תות שדה השרון חממה, ערוגות מנותקות תלויות 20% מערכת תת קרקעית בחוג סגור בלבד
מחזורי גידול מקוצרים ב-3 שבועות, איכות משופרת, ללא צורך בחימום נוסף של האוויר
מלפפון השרון חממה, קרקע 40% מערכת תת קרקעית בחוג סגור בלבד
בניהול נטפים באתר הניסויים מגל
חסה עמק הירדן בית רשת, ערוגות עם מצע וולקני 60% מערכת תת קרקעית בחוג סגור בלבד
4 שבועות עד קבלת משקל יבול לאיסוף [350 גרם]
פרחים השרון חממה, ערוגות עם מצע וולקני משאבת חום
קיצור זמן היציאה לשוק
מלון עין יהב חממת מנהרה, קרקע 10% מערכת תת קרקעית בחוג סגור בלבד
תוספת של 15% עד18% בגודל, שיפור לאיכות ייצוא

 

Cooling roots summary

הגידול מיקום אמצעי הגידול תוספת היבול הערה
מלפפון השרון חממה, קרקע 25% מערכת תת קרקעית בחוג סגור בלבד
חורף חמים 2013-14
עגבניות שרי עמק הירדן חממה, ערוגות עם מצע וולקני 20% משאבת חום
עגבניות, זן 870 עמק הירדן בית רשת, ערוגות עם מצע וולקני 30% משאבת חום
שתילה באמצע הקיץ; אסיף ראשון אחרי הקיץ
חסה עמק הירדן בית רשת, ערוגות עם מצע וולקני 45% מערכת תת קרקעית בחוג סגור בלבד (ערוגות מצע וולקני)
מלון הערבה חממת מנהרה, קרקע מערכת תת קרקעית בחוג סגור בלבד

 

Case studies by crop