GSHE

חימום וקירור של בית השורשים בטכנולוגיית Ground Source Heat Exchange ‏(GSHE) (@@@חילופי חום ממקור קרקעי).

טכנולוגיה חדשנית, מוגנת בפטנט (בשיתוף עם חברת נטפים), ידידותית לסביבה ויעילה מבחינה אנרגטית, אשר ממתנת את תנודות הטמפרטורה היומיות והעונתיות ותורמת להגדלת היבול, לשיפור איכות התוצרת החקלאית ולקיצור עונות הגידול. השיטה מתאימה לחממות, גידולים מחופים ברשת או לשדות פתוחים ומניבה החזר מהיר על ההשקעה (ROI).

כך זה פועל:

טמפרטורת הקרקע בעומק 2 מטרים ומעלה קבועה יחסית לאורך כל השנה. טמפרטורת הקרקע בעומק זה תמיד חמימה יותר בחורף וקרירה יותר בקיץ לעומת הטמפרטורה בשכבת הקרקע העליונה. רוטס בע"מ רשמה פטנט, פיתחה ובדקה (ב-9 גידולים ופרחים, בכמה מיקומים גיאוגרפיים ובתנאי מזג אוויר שונים) מערכת מים סגורה, אשר לאחר מילוי חד-פעמי, שומרת על טמפרטורת בית השורשים (RZT) בטווח אופטימלי או אופטימלי למחצה. המערכת מתאימה לשדות מחופים ולשדות פתוחים כאחד. צרכן האנרגיה היחיד הוא משאבת סחרור המים.

חימום וקירור בית השורשים מתבצע באמצעות לולאות צנרת ("רדיאטורים") הנתונות בתעלות תת-קרקעיות שעוברות סמוך (או מתחת) לאזור הגידול. המים הזורמים בחלק התחתון של הרדיאטור "נטענים" בטמפרטורה התת-קרקעית ופורקים אותה בחלק העליון של הרדיאטור, באזור בית השורשים. התוצאה: Ground Source Heat Exchange ‏(GSHE) או @@@חילופי חום ממקור קרקעי) מערכת ה-GSHE מפחיתה בקיץ ומגדילה בחורף את טמפרטורת בית השורשים (RZT) בעד 11° צלזיוס.

מערכת GSHE של רוטס היא היחידה שמפגינה את היתרונות הללו ללא השקעת אנרגיה כלשהי בחימום או הקירור המים, מלבד האנרגיה המינימלית הדרושה לסחרור המים ברדיאטורים. על ידי שימוש במשאבה המופעלת באנרגיה סולרית מתקבל מוצר ידידותי לחלוטין לסביבה, הפועל באופן עצמאי ללא תלות ברשת החשמל.