משאבות חום

משאבות חום לאופטימיזציית הקירור והחימום של בית השורשים

במקומות שבהם לא ניתן לחפור תעלות עבור מערכות Ground Source Heat Exchange, רוטס מציעה משאבות חום במחיר סביר לצורך חימום או קירור המים שבצנרת העוברת באזור בית השורשים. משאבות החום מפגינות יעילות אנרגטית גבוהה במיוחד ומאפשרות למגדל לשמור על טמפרטורות מדויקות בבית השורשים לאורך כל השנה. בהשוואה לפתרונות הקיימים בתחום חימום וקירור האוויר במצריכות שתי מערכות נפרדות, שיטת החימום והקירור של בית השורשים באמצעות משאבות חום מצריכה משאבה אחת בלבד לכל 4 דונם ועלויות התחזוקה וההפעלה שלה צנועות ביותר.