GSHE היברידי

פתרון היברידי – Ground Source Heat Exchange ‏(GSHE) בשילוב משאבות חום מוגנות בפטנט.

Ground Source Heat Exchange ‏(GSHE) בשילוב משאבות חום הנו מוצר המבוסס על מערך היברידי המפגין יתרונות רבים. ברוב ימות השנה די ב-GSHE לבדו כדי למתן ולמטב את הטמפרטורות בבית השורשים. במזג אוויר חם או קר במידה קיצונית, משאבות החום נכנסות לפעולה וצריכת האנרגיה שלהן מושקעת בתוספת חימום או קירור בטווח של מעלות בודדות בלבד מעבר לתפוקה התרמית של מערכת ה-GSHE. התוצאה: טמפרטורה אופטימלית בבית השורשים, טמפרטורות מדויקות בסביבת השורשים וחיסכון באנרגיה.